Działalność Tom Martin Poland Sp. z o.o. jest zgodna z potrzebami i oczekiwaniami klientów, przy jednoczesnym spełnianiu obowiązujących Firmę wymagań prawnych, wymagań normy ISO 9001:2015 oraz przy ciągłym doskonaleniu wdrożonego w Firmie systemu zarządzania jakością.

Firma, aby być konkurencyjną oraz utrzymywać dobre wyniki ekonomiczne w branży gospodarki odpadami, musi funkcjonować zgodnie z takimi standardami, które stale podnoszą jakość usług i zwiększają satysfakcję, zaufanie klientów, pracowników, dostawców oraz społeczności lokalnej.

Cel ten realizowany jest poprzez:

Jesteśmy świadomi, iż motywacja naszych pracowników zależna jest od poziomu ich umiejętności, przebytych szkoleń oraz zrozumienia wykonywanych zadań. Jest to część trwającego programu szkoleniowego, zgodnie z którym polityka jakości jest przekazywana pracownikom i rozumiana na wszystkich poziomach firmy.

Prezes Zarządu

Masz Pytania?

Zapraszamy do kontaktu z naszym działem obsługi Klienta